De prijzen zijn nu nog:

 € 500 bij 6 eindcijfers goed

€ 250 bij 5 eindcijfers goed

€ 25 bij 4 eindcijfers goed

€ 10 bij 3 eindcijfers goed

P/S bij meerderen winnaars wordt de eerste prijs gedeeld.